Get the Flash Player to see this player.

Fio banka - internetbanking

Máte účet a internetové bankovnictví u Fio banky?

Při troše nepozornosti můžete velice snadno přijít o své finanční prostředky na Vašem účtu. Fio banka v takovémto případě neposkytuje klientský servis k řešení dané situace, neposkytuje garanci bezpečí a plnou zodpovědnost přenáší na klienta!

Při řešení tohoto problému Fio banka s klientem spolupracuje a komunikuje pouze písemně a to ve dvou krocích. Prvním je odpověď na reklamaci a druhým je odpověď na protest proti reklamaci. (v druhé odpovědi jste dále informováni o skutečnosti, že „na případné další protesty či výzvy k obnově řízení z naší strany již nebude nijak reagováno“.)

 

Více zde:

Stačí otevřít přílohu podvodného emailu obsahující vir. Po otevření přílohy dojde k nainstalování viru do Vašeho počítače, aniž byste tuto  skutečnost zjistili a dojde k tomu i přesto, že používáte antivirové programy (aktualizace na tento typ viru proběhla, až cca týden po útoku). Při následném přihlašování do internetového bankovnictví jste automaticky přesměrováni na podvodné stránky. Následně má pachatel vše ve svých rukách - přihlašovací údaje s heslem a podvodná aplikace při převodu peněz automaticky přepošle SMS číselný autorizační kód k převodu.

Přesně tento případ se díky určité shodě událostí stal nám. Pachatel  nám odcizil z firemního účtu částku 234.520,- Kč a tuto sumu převedl na jiný účet, taktéž vedený u Fio banky a následně ve stejný den bez předešlého nahlášení vybral celou částku v hotovosti u pobočky Fio banky. Po zjištění této skutečnosti jsme se obrátili na Fio banku, kde byl náš účet ihned zablokován, byly nám poskytnuty příslušné informace k odstranění viru z počítače a byli jsme vyzváni, abychom celou skutečnost ohlásil na Policii ČR jako poškození a zároveň jsme byli pracovníkem Fio banky ubezpečeni, že o zmíněnou finanční částku nepřijdeme, pokud budeme postupovat dle jeho pokynů. Dále jsme byli instruováni, abychom tento převod u banky reklamovali. Překvapením poté bylo vyrozumění o zamítnutí reklamace.

Jako klient Fio banky nejsem povinný mít znalosti IT experta, při použití legálního softvéru a antivirového programu s pravidelnou aktualizací znát jeho přesné vlastnosti, kontrolovat na jaké viry je právě aktualizován, znát principy šifrování, rozeznávat škodlivé aplikace od bezpečných, bát se otevřít email s přílohou atd. Zabezpečení svěřených peněz by mělo být na straně Fio banky! Pozor Fio banka, patrně jako jediný peněžní ústav v této situaci neposkytuje garanci bezpečí a přenáší zodpovědnost na klienta!

Skutečnost je taková, že opravdová kvalita služeb se často pozná, až při řešení nějakého problému. A toto je naše zásadní zklamání s přístupem, komunikací a vstřícností Fio banky.

Další fakta k této kauze:

 • 10.07.2014 – pachatel Stanislav Angelov nar.20.12.1976 (Bulharský občan, bez pobytu v ČR) si zakládá účet č. 2200621097/2010 u Fio banky
 • 16.07.2014 - datum neoprávněného převodu finanční částky (odcizená částka ve výší 234.520,- byla převedena z našeho účtu na účet pachatele taktéž vedený u Fio banky č.účtu: 2200621097/2010 kopie )
 • 16.07.2014 – pachatel S.Angelov ve stejném dnu ve kterém došlo k neoprávněnému převodu vybírá celou částku ve třech pobočkách Fio banky a to konkrétně v 13.25 hod. na pobočce v Praze 10, Moskevská (100.000,-Kč), v 14.00 hod. na pobočce Praha 1, V Celnici (100.000,-Kč) a v 14.45 hod. na pobočce Praha 5, Ječná (34.000,- Kč) ( Dle pravidel týkajících se výběru hotovosti u Fio banky zjištěných na pobočce v Ústí nad Labem je možné v hotovosti na pobočce, bez předchozího nahlášení výběru, vybrat částku do 50.000,- Kč. Přesto pracovníci Fio banky pachateli uvedené částky poskytli)
 • 18.7.2014 - datum zjištění neoprávněného převodu na našem účtu
 • 18.7.2014 - datum blokace našeho účtu pracovníkem Fio banky
 • 18.7.2014 - pracovník banky nás ubezpečuje, že o finanční částku nepřijdeme pokud budeme postupovat dle jím poskytnutých instrukcí a postupu (podání trestního oznámení, podání reklamace)
 • 18.7.2014 - datum podání trestního oznámení:  str. 1 , 2 , 3
 • 18.7.2014 - datum podání reklamace neoprávněného převodu (č.810849) Reklamace podána prostřednictvím záložky Fio-servis na webových stránkách Fio banky.
 • 18.7.2014 - Fio banka oficiálně zveřejňuje upozornění na toto napadení internetového bankovnictví. Což je minimálně dva dny po útoku na její systém zabezpečení. Informace byla zveřejněna pouze v aplikaci internetového bankovnictví v záložce "Moje zprávy". Upozornění prostřednictvím emailu, či jiné upozornění jsem nezaznamenal.
 • 25.7.2014 odeslán dotaz prostřednictvím aplikace Fio servis ohledně průběhu vyřizování reklamace. Na tento dotaz Fio banka neodpověděla kopie
 • 14.8.2014 - datum vyřízení reklamace (č.810849)  - reklamace zamítnuta kopie
 • 15.8.2014 kolegině kontaktuje Fio banku a po návštěvě pobočky a několika urgencích dostává informaci o možnosti podat na zamítavé rozhodnutí protest a to i v září 2014 kopie
 • 10.9.2014 - odeslán email s žádostí o upřesnění data, ke kterému je možné nejpozději podat protest k reklamaci a nastínění několika zásadních otázek, na které jsem v odůvodnění nenašel odpověď kopie
 • 10.9.2014 kontaktována Policie ČR s dotazem na stav vyšetřování trestního oznámení - při tel. informaci mi bylo sděleno, že doposud nebylo provedeno šetření s pracovníky Fio banky, jelikož teprve v uplynulých dnech byl k tomuto kroku získán souhlas státního zástupce. Dále získávám informaci, že doposud všechny banky při obdobných kauzách uznávají reklamace k neoprávněným převodům a v rámci trestního řízení zaujímají roli poškozeného.
 • 11.9.2014 - osobní návštěva pobočky Fio banka v Ústí nad Labem
 • 12.9.2014 po několika urgencích doručena odpověď od paní Petrážové s neurčitou odpovědí ohledně nejzazšího data ve kterém je možné podat protest. Odpověď na další otázky ohledně neoprávněného převodu nebyly zodpovězeny kopie
 • 15.09.2014 - odpověď na žádost o vyjádření k případu z Kanceláře finančního arbitra. "Pokud jde o obsah Vašeho dotazu, finanční arbitr je s největší pravděpodobností příslušný k rozhodování popisovaného sporu. Spor o neautorizovanou platební transakci je sporem podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o finančním arbitrovi." celé vyjádření zde:  kopie
 • 19.9.2014 - Ján Franek, tiskový mluvčí, Fio banka, vyjádření k uvedenému případu : "Fio banka se skutečně kvůli bankovnímu tajemství nemůže veřejně vyjadřovat ke konkrétním případům. Ze stejného důvodu také nemůže svému klientovi sdělit žádné údaje o účtech jiných klientů. Ve všech případech, kdy vznikne podezření na zneužití bankovního účtu, ale samozřejmě spolupracujeme s Policií ČR a oprávněným orgánům poskytujeme maximální součinnost.
 • 22.9.2014 - telefonický dotaz o stavu vyšetřování s pracovníkem Kriminální služby Policie ČR v Ústí n.L.. Upřesňující informace - 4.8.2014 Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem odesílá žádost o poskytnutí příslušných informací potřebných pro další vyšetřování případu  Fio bance. Do dne 22.9.2014 tyto informace Fio banka Policii ČR neposkytla, tj cca 18 dnů po měsíční zákonné lhůtě! Pro oficiální potvrzení této informace odeslána  žádost o poskytnutí informace o stavu vyšetřování Policii ČR kopie
 • 23.9.2014 - žádost o vyjádření Fio banky ke shora uvedené součinnosti s Policií ČR kopie
 • 08.10.2014 - podán protest proti způsobu vyřízení reklamace č. 810849 kopie
 • 10.10.2014 - vyjádření policie ČR o provedeném šetření případu v období 18.07.2014 - 07.10.2014 kopie
 • 07.11.2014 - Fio banka zasílá informaci o prodloužení lhůty vyřízení reklamace o 30 dnů. kopie
 • 25.11.2014 - Podána oficiální žádost o stavu dalšího vyšetřování adresovaná Policii ČR
 • 17.12.2014 - Fio banka do uvedeného data se k podanému protestu nevyjádřila. Na tuto skutečnost byl v uvedeném dnu upozorněn pracovník pobočky Fio banky v Ústí nad Labem.
 • 17.12.2014 - Policie ČR do uvedeného data neposkytla na dotaz zaslaný 25.11.2014 další informace
 • 08.10.2014 - podán protest proti způsobu vyřízení reklamace č. 810849 kopie
 • 16.01.2015 -  USNESENÍ Policie ČR o odložení trestní věci - kopie str. 1, str. 2, str. 3
 • 21.01.2015 - Fio banka - vyjádření k protestu. Protest zamítnut v plném rozsahu - kopie str. 1, str. 2
 • 26.01.2015 - podána stížnost proti ESNESENÍ Policie ČR kopie
 • 20.02.2015 - případ postoupen do kompetence FInančního abbitra ČR
 • 27.02.2015 - Finanční arbitr - oznámení o zahájení řízení, výzva k odstranění nedostatků návrhu str. 1, 2, 3
 • 16.03.2015 - vyjádření Policie ČR str. 1, 2, 3, 4
 • 19.03.2015 - odeslání dokumentace Fin. arb. v souvislosti s odstraněním nedostatků návrhu 1. část
 • 23.03.2015 - odeslání dokumentace Fin. arb. v souvislosti s odstraněním nedostatků návrhu 2. část
 • 11.05.2015 - Tisková zpáva - vyjádření k ohrožení internetového bankovnictví - ZDE
 • 20.05.2015 - do dnešního dne nebylo ze strany Finančního arbitra ve věci rozhodnuto
 • 20.05.2015 - do dnešního dne nebylo ze strany Finančního arbitra ve věci rozhodnuto. Zaslán dotaz na stav vyšetřování ze strany Finančního arbitra ZDE + zasláno precedenční rozhodnutí Finančního arbitra v obdobné kauze ZDE

 

Základní otázky na které jsem nedostal od Fio banky respektive Policie ČR vysvětlení :

 • Nepochybila Fio banka při zřizování účtu č. 2200621097 ve smyslu kontroly identity a věrohodnosti zřizovatele účtu bulharského občana Stanislava Angeleva?
 • Nepochybila Fio banka při poskytnutí hotovosti uvedenému pachateli ? Vyjádření Policie ČR: "pachatel cizí státní příslušnosti Stanislav Angelov bez zjištěného pobytu v ČR si založil účet u Fio banky dne 10.7.2014. K odcizení částky 234.520,-Kč došlo dne 16.7.2014. Fio banka tomuto pachateli poskytla hotovost ve stejném dnu ve kterém došlo k neoprávněnému převodu a to  během jednoho dne 16.7.2014 a to konkrétně v 13.25 hod. na pobočce v Praze 10, Moskevská (100.000,-Kč), v 14.00 hod. na pobočce Praha 1, V Celnici (100.000,-Kč) a v 14.45 hod. na pobočce Praha 5, Ječná (34.000,- Kč)  kopie ( Dle pravidel týkajících se výběru hotovosti u Fio banky zjištěných na pobočce v Ústí nad Labem je možné v hotovosti na pobočce, bez předchozího nahlášení výběru, vybrat částku do 50.000,- Kč.) Jak je možné, že zmíněný pachatel přesto vybral částky přesahující tento limit!  Jelikož došlo k výběru hotovosti ve stejný den jako k odcizení částky, nemohlo být nahlášení výběru jeden den předem provedeno. Prověřila Policie ČRí, zda nedošlo k pochybení příslušných pracovníků Fio banky ve smyslu porušení příslušných předpisů týkajících se výběru hotovosti, případně spolupachatelství při uvedeném činu.
 • Vyžádala si Policie ČR v souvislosti s pátráním video záběry bezpečnostních kamer na pobočkách Fio banky pro ověření totožnosti  Stanislava Angelova?
 • Jakým způsobem probíhá vyšetřování v souvislosti se zajištěním pachatele, zejména pak s ohledem na skutečnost, že během 6ti měsíců po podání trestního oznámení nebylo na zmíněnou osobu vyhlášeno celostátní (mezinárodní) pátrání?
 • V době, kdy jsem oznamoval uvedenou transakci pracovníku Fio banky panu Martinu Kristovi, byl již tento útok na Fio banku znám, dokonce dle jeho sdělení byl pachatel v danou chvíli přihlášen do systému internetového bankovnictví. Nebylo v možnostech banky tomuto převodu předejít?  Provedla Fio banka do této doby nějaká opatření, případně jaká?
 • Jaká opatření provedla Fio banka v následujících minutách po oznámení tohoto napadení? Obrátila se Fio banka sama v tento moment na Policii ČR?

 

Pokud máte jakoukoli zkušenost, precedenční případ, či radu budeme vděčný za každou informaci.

R. Vopat

E-mail info@lezeckaskola.cz

 

 

Fio banka - informace, kontakty

 

Kontakt Fio banka :

E-mail: fio@fio.cz  , E-mail reklamační oddělení: katerina.petrazova@fio.cz , Tel. infolinka:  800 100 339 , centrála: 224 346 111